Kredyty bankowe

Nieraz życie daje nam w kość i czyni, że nie mamy dostatecznej ilości funduszy, aby uskutecznić jakieś zamiary. Faktycznie w naszym kraju to jest codziennością, że zawsze nam na coś brakuje. Tym samym mamy tak bardzo rozbudowaną ofertę bankową i kredyty są reklamowane niemal na każdym kroku.

Jednakże pozyskanie kredytu nie jest już taką łatwą sprawą. Poza tym że musimy mieć czystą historię w Biurze Informacji Kredytowej i nie zdołamy figurować w Krajowym Rejestrze Długów, to starając się o kredyt bankowy, musimy zaprezentować adekwatne dowody. Jak jesteś zatrudniony na umowę o pracę, to musisz przekazać duplikat umowy o pracę wraz z oznaczeniem jej typu, zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy wraz z jego nazwą, adresem, NIP-em i KRS-em, PIT-11 za rok zeszły lub wyciąg rachunku, na który przelewane jest honorarium ewentualnie druk RMUA wystawiony w ciągu poprzedzającego półrocza. Renciści i emeryci muszą uwidocznić decyzję o nadaniu świadczenia, ostatni lub przedostatni odcinek wypłaty świadczenia bądź wyciąg rachunku, na który przetaczane jest świadczenie względnie zaświadczenie z ZUS czy KRUS o przyjmowaniu świadczenia.

Rolnik musi przedłożyć zaświadczenie z urzędu gminy dotyczące okazałości gospodarstwa rolnego albo dekret płatniczy, poświadczenie z urzędu gminy o niezaleganiu z podatkiem rolnym a także zaświadczenie z KRUS o niezaleganiu z spłacaniem składek na ubezpieczenie. Z kolei przedsiębiorcy muszą zademonstrować wypis z KRS lub poświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wolę o nadaniu NIP-u, pismo o REGON-ie, dowód opłacania zrzutek ZUS za minione trzy miesiące, dokument niezalegania z podatkami w urzędzie skarbowym, rachunek profitów i porażek plus podsumowanie za rok aktualny bądź dokument o przychodach wystawione przez biuro rachunkowe. Tak więc w zależności od tego kto ubiega się o kredyty, takie pisma musimy przedstawić w banku.

Gdy zaciągamy kredyty lub pożyczki bankowe, to musimy posiadać wiedzę, że w banku istotne jest nie tylko nasze zatrudnienie, ale także należy pokazać sporo dokumentów. W zależności od tego jakie jest nasze pochodzenie dochodów, takie zaświadczenia musimy przedstawić. Aczkolwiek to nie wszystko. Nieraz w przypadku większych kwot, jeżeli kredytobiorca jest w związku małżeńskim, bank żąda dodatkowo zgody współmałżonka lub jego podpisu. Lecz jak przedtem zaciągaliśmy kredyt w jakimś banku, to nieraz starczy jedynie w tym samym banku przedstawienie dowodu osobistego a także jednego dowodu potwierdzającego zarobki.

Dodaj komentarz